Mitt liv online är en väldigt bra handbok och den eller liknande material borde finnas och användas på samtliga skolor. De skolor som använder den kommer med stor sannolikhet att få många intressanta samtal med eleverna.

Niklas Falk - Aktiv Skolan

Kreativa Samtal

Kreativa Samtal är utformad för att hjälpa till att främja öppna samtal om svåra och viktiga ämnen som barn och ungdomar kommer att komma i kontakt med under sin resa mot vuxenlivet. Det är inte alltid så lätt att få till bra samtal kring dessa ämnen, speciellt inte med ungdomar. Materialet är utformat för att underlätta för vuxna att prata om ämnen som säkerhet på internet, stress, mobbning, alkohol och droger, grupptryck, utanförskap och många andra ämnen som kan göra vägen till vuxenlivet svårt.

Genom att låta eleverna färglägga illustrationer samtidigt som samtalen kring ämnena växer fram upplevs situationen avslappnad. Vid samtal om svåra och viktiga ämnen kan det underlätta att få måla och och fokusera på det istället för att sitta öga mot öga med den du pratar med. Eleverna får också vara kreativa och reflektera över ämnet när de färglägger vilket kan leda till djupare samtal.

Vill hjälpa elever prata om mobbning på nätet - SVT 

Allt fler barn kränks och mobbas på sociala medier och det påverkar också skolarbetet. För att lärare lättare ska få elever att prata om det tas det nu fram ett arbetsmaterial med målarböcker, som ska användas på Engelska skolan i Sundsvall.

– Jag har jobbat i många år och sett hur problemen har ökat, säger Jessica Diamant, skolkurator på Engelska skolan i Sundsvall.

Tillsammans med rektorn på Engelska skolan, Pascal Brisson, Adele Löfqvist och Pieter Strijdom har hon jobbat fram ett arbetsmaterial åt lärare som ska hjälpa dem att få eleverna att prata om bland annat kränkningar på sociala medier.

Vågar inte berätta

– Man kanske delar en bild, som man inte tänkt skulle hamna hos så många och plötsligt är hela klassen eller ännu fler involverade, säger Jessica Diamant.

Många vågar inte berätta för någon vuxen om vad som händer på nätet.

– Det blir en skyddad verkstad och vuxna har inte samma insyn där. Man är skyddad bakom en skärm, så det är mycket kränkningar som kommer, menar hon.

Ska måla under samtalet

Förutom diskussionfrågor till lärarna består arbetsmaterialet av målarböcker till eleverna.

– Att färglägga förproducerade mönster är terapeutiskt och avslappnande, säger Adele Löfqvist, illustratör, som gjort de tecknade bilderna.

Hon menar att om eleverna färglägger medan de pratar, så underlättar det för djupare samtal om svåra ämnen.

Viktigt att prata om

– Många gånger tror jag att ungdomarna inte är medvetna om hur illa de gör andra. Då är det viktigt att prata om det, säger Adele Löfqvist.

– Bilderna gör att det är mindre fokus på samtalet, att man sitter öga mot öga. Medan de ritar och målar, blir det avslappnat på ett annat sätt, vilket gör det lättare för eleverna att öppna sig, menar Jessica Diamant.


Se video här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vill-hjalpa-elever-prata-om-mobbning-pa-natet
Kreativa Samtal är ett strukturerat och pedagogiskt material som stöd i svåra och viktiga ämnen. Under mina år som behandlare har jag använt samtal kombinerat med att uttrycka sig i bilder. Det ger nästan alltid öppningar i samtalet och möjliggör att närma sig och verbalisera annars svåra ämnen.

Alf Enbom, leg psykolog

"Många av oss känner det, som föräldrar eller i vår profession, att det inte alltid är så enkelt att närma oss de där frågorna vi anar är viktiga att få diskutera med våra ungdomar. En del områden har vi inte heller så stor erfarenhet av, vi har kanske inte samma vana som dem vad gäller möten på sociala forum. Men i det allmängiltiga, bra och dåliga relationer, utanförskap, sex, framtid, balansen mellan lojalitet och integritet, kan vi vuxna möta våra ungdomar. Kreativa Samtal tar avstamp i ungdomarnas vardag och är utformade att vara just en sådan mötesplats, vi vuxna bjuds in. Frågorna är tillräckligt riktade för att närma sig det väldigt personliga men samtidigt så öppna att samtalet tillåts följa den väg som behövs just i det enskilda fallet. Precis så ska ett samtal vara. Utmanande och följsamt på samma gång.

Min erfarenhet är att de viktiga samtalen ofta kommer när vi gör något annat, tex åker bil. Som att hjärnan låter tanken flyga fritt om den är sysselsatt med något annat. Därför blev jag särskilt förtjust i inslaget med att färglägga under samtalets gång. Så enkelt och kanske just därför, så bra."

Erik Stenund - Barnneurolog och Specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin


“I en tid med växande ohälsa bland barn och ungdomar framstår skolans roll allt viktigare genom dess hälsofrämjande och förebyggande arbete och möjligheter att möta eleverna här och nu i deras egen miljö. Skolan är den plats där eleverna spenderar stora delar av sin vakna tid och därmed lever sitt liv. För de vuxna i skolan erbjuder detta unika möjligheter för samtal och kunskapsutbyte med eleverna och lärarhandboken “Mitt liv online” ger de vuxna i skolan ett stöd i detta arbete. “Mitt liv online” är en handbok som tar upp viktiga och svåra ämnen runt elevernas liv på internet och i social medier, vilket är områden där även den vuxne ibland kan känna sig osäker. Handboken är ett levande och inkluderande material som kan anpassas efter eleverna men även utmana. Bokens inspirerande och kraftfulla illustrationer, som är tänka att färgläggas av eleven och vuxna, kompletterar samtalen och kan fylla i där orden inte räcker till. “Mitt liv on line” är ett strålande material som kommer ge möjlighet till engagerade och berikande samtal mellan elever och vuxna både i och utanför skolan”

Helena Lüning - Barnläkare och barn- och ungdomspsykiater

Verksamhetschef Centrala elevhälsan Internationella Engelska skolan


”Kreativa Samtal tar upp precis de ämnen som förekommer i elevernas vardag men ofta är svåra att komma åt på djupet..
Att få elever att diskutera och reflektera om livet på nätet är
en viktig del av det förebyggande värdegrunds- och elevvårds- arbetet men precis som undervisningsuppdraget kräver detta planering och uppföljning i strukturerad form för att vara fram- gångsrikt över tid. Kreativa Samtal erbjuder precis detta. Ett färdigt material som hjälper elever att sätta ord på och skapa en gemensam förståelse kring företeelser som har avgörande påver- kan på elevernas mående och livsförutsättningar. Ett verktyg för likvärdighet i det sociala arbetet i skolan som saknats!”

Mikael Östling Huhta

Rektor


”En viktig roll för mig som skolsköterska är att ha samtal med elever i ämnen som kan upplevas som svåra och tunga. Detta kan ske både vid individuella samtal, men också på gruppnivå, som vid Livskunskapslektioner. För att ett sådant samtal, eller tillfälle, ska upplevas som positivt och där barnen och ungdo- marna törs öppna sig och ge sig tid att känna efter, kan det enligt mina erfarenheter vara bra att göra något avledande under samtalets gång. Det kan handla om allt ifrån en pro- menad under samtalet, eller att måla. Kreativa Samtal kommer kunna fylla en viktig roll i mitt arbete som skolsköterska,

då barnen och ungdomarna kommer ges möjlighet att vara kreativa, samtidigt som ett viktig samtal förs, eller en lektion genomförs. Jag tror även att vårdnadshavare kommer uppskatta Kreativa Samtal mycket, då detta blir ett bra stöd för dem i samtalen med deras barn”.

Malin Vesström

Specialistutbildning som Distriktssköterska samt medicine magister i arbetsliv och hälsa.