Kreativa Samtal

Det är inte lätt att vara en ungdom. Det har aldrig varit lätt, men man kan tänka sig att det är svårare idag än tidigare med tanke på hur snabbt samhället förändras och hur snabba kommunikationsvägarna är idag. Säkerhet på internet, kroppsuppfattning, stress, sex, droger och grupptryck är exempel på ämnen som ungdomar behöver prata med vuxna om. Vuxna, även lärare, kämpar ibland med att samtala om dessa ämnen med ungdomar. Var ska man börja och hur får man ungdomar att reflektera? Hur guidar vi dem utan att berätta vad de ska göra? Utifrån det här behovet och problemet kom idén om Kreativa Samtal.

Fyra personer med unika bakgrunder och en gemensam förståelse för ungdomar fann en unik lösning! Lösningen är att guida läraren samtidigt som eleverna får en enkel uppgift som uppmuntrar till reflektion, diskussion och givande samtal. Läraren får en lärarhandledning som ger tips på hur denne kan leda samtalet med förslag på tre nivåer av frågor och med tillhörande information för att vid behov hjälpa läraren att fördjupa samtalet. Genom detta kan läraren enkelt guida ett samtal så det leder till reflektion och diskussioner. Under tiden som läraren leder samtalet har eleverna varsin arbetsbok som innehåller illustrationer att färglägga. Varje illustration berör ett specifikt ämne som lektionen är tänkt att täcka. Illustrationerna är designade för att uppmuntra eleverna att reflektera. Illustrationerna ska göra det lättare att samtala med varandra och hjälpa läraren att utveckla samtalet om ämnet lektionen berör.

Idén med Kreativa Samtal är att ha lärarhandledningar och en elevarbetsböcker som berör många olika ämnen som elever kämpar med - en serie med olika ämnen som skolor kan beställa och arbeta med. Bakom materialet Kreativa Samtal står en rektor, en skolkurator, en säkerhetsansvarig på en skola och en grafisk designer.