Kreativa Samtal är ett exempel av vad som kan uppnås när fyra experter arbetar mot samma mål.

Pascal Brisson

Brisson är född i Kanada och är behörig lärare i biologi och geografi med examen från Universitetet i Ottawa, Kanada. Brisson har mellan 1993 och 2009 undervisat i både Kanada och Sverige. Brisson har också utbildat sig till behörig rektor vid Stockholms universitet. Sedan 2009 är Brisson rektor på framgångsrik skolan som är en av Sveriges största grundskolor. Brisson är huvudpersonen i en bok om ledarskap som heter Mod att leda med värderingar. Han erbjuder workshops om ledarskap. Sedan 2015 har han också arbetat med Stuart Diamond som vunnit Pulitzerpriset och erbjudit workshops om hur man förhandlar och hanterar tuffa möten. Brisson är medlem i förtroendegruppen för Aktiv skolan-en stiftelse som arbetar med social entreprenörskap för att skapa en bättre skola i Sverige.

Jessica Diamant

Diamant är utbildad och auktoriserad socionom som arbetat som skolkurator på olika skolor sedan 2007. Diamant tog sin socionomexamen vid Mittuniversitetet i Östersund och har även läst Barn och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet. Diamant har stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar både i enskilda samtal men också i klassrummet där hon bl.a undervisat i livskunskap. Diamant är också utbildad i Repulse och har enskilda kurser med elever med fokus på impulskontroll. Som skolkurator arbetar Diamant med att främja och förebygga och några områden som Diamant arbetar mycket med är stresshantering, sex- och samlevnad, självkänsla och stöd vid förändringsprocesser.

Adele Löfqvist

Löfqvist tog sin kandidatexamen i grafisk design vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I sitt examensarbete undersökte hon sociala mediers koppling till unga människors ökade psykiska ohälsa och kom bland annat fram till att sociala medier kan påverka unga människors självkänsla negativt. En svag självkänsla leder i sin tur till oro, depression och ångest vilket är tillstånd som också är stressrelaterade. För att uppmärksamma problemet tog Löfqvist fram en målarbok för att belysa problemet. Syftet var att på ett terapeutiskt sätt skapa ett avslappnande alternativ till sociala medier samt få målgruppen att reflektera över sitt eget beteende och användande av sociala medier.  Idag driver Löfqvist enskild näringsverksamhet inom grafisk design och konst. Löfqvist har tidigare studerat bild och formgivning på gymnasiet samt två år konststudier på eftergymnasial nivå. Idag kombinerar Löfqvist sin konstnärliga bakgrund med grafisk design och brinner för hållbara projekt som kan bidra till en mer hållbar framtid.