Mitt liv online

Detta är en målarbok från Kreativa Samtal på temat Mitt liv online. Till temat finns olika ämnen och för varje ämne finns en bild att färglägga samtidigt som du tillsammans med läraren och klassen/gruppen samtalar om viktiga frågor kring temat. Att måla är rogivande och underlättar många gånger samtal om svåra ämnen. Genom att måla och samtala kring dessa viktiga ämnen får du fundera över ditt och andras beteende, utmana dina tankar och hitta vägar att lösa problem som kan uppstå. Längre bak i målarboken hittar du plats att skriva ner egna reflektioner och information från de olika lektionerna. Under veckorna ni arbetar med temat kommer du också få ta hem och färglägga en bild tillsammans med en för dig viktig vuxen person i din närhet, t.ex en förälder. Under tiden ni färglägger tillsammans kan ni samtal om de ämnen som boken berör.

Exempel på uppslag i elevhandboken 
Mitt liv online

 

Kroppsuppfattning

Kommer snart

Grupptryck

Kommer snart

Självkänsla

Kommer snart

Stress

Kommer snart

Godkänt av:

Niklas Falk - Aktiv Skola

Erik Stenund - Barnneurolog och Specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin
Alf Enbom - leg psykolog